'Aanpak kernwinkelgebied en aanloopstraten'

Zeist

Als vervolg op het project Vitaal Centrum Zeist is StratAct samen met Areaal Advies in maart 2017 gevraagd door de Gemeente Zeist een Plan van Aanpak te ontwikkelen om het Kernwinkelgebied compacter te maken en een aanpak voor de aanloopstraten te ontwikkelen.

De gemeente Zeist heeft de analyse van het Kernwinkelgebied uitgevoerd en in de centrumvisie het nieuwe Kernwinkelgebied vastgesteld. Onherroepelijke consequentie hiervan is dat er ook straten ‘afvallen’. Het is belangrijk om deze straten een nieuw en ander perspectief te bieden.

Middels onderstaande stappen zal dit worden aangepakt:

Stap 1 – Analyse per aanloopstraat
Stap 2 – Interne Kansenkaart sessie
Stap 3 – Externe Toets sessie 
Stap 4 – Afronden Uitvoeringsagenda