'Aanpak leegstand kantoren provincie Utrecht'

Utrecht

De provinciale aanpak van de kantorenleegstand bestaat in Utrecht uit twee sporen:

  • Het ‘sturende’ spoor waarin de provincie op basis van het planologische instrumentarium bestaande programmering (schrappen plancapaciteit) en bestemmingen kan wijzigen om tot een gezonde kantorenmarkt te komen.
  • Het ‘faciliterende’ spoor waarbinnen de provincie de ontwikkeling van een aantrekkelijke, duurzame en leefbare woon- en werkomgeving stimuleert door samen met gemeenten en marktpartijen te werken aan herbestemming en transformatie van structureel leegstaande kantoorgebouwen en gebieden.

Het ‘faciliterende’ spoor dient nog steviger gepositioneerd te worden.

De opdracht voor kwartiermaker StratAct:

  • opstellen van een werkwijze om transformatie op pand maar ook op gebiedsniveau aan te jagen en te stimuleren; en hier ook in de praktijk al een rol in op te pakken
  • aanpak en inrichting/opzet van een servicepunt verder uitwerken; borgen van deze werkwijze en proces binnen de provinciale organisatie
  • waar mogelijk al enkele (gebieds)projecten in de startblokken krijgen
  • goede aansluiting op het planologische spoor (adviseren over inzet provinciaal ruimtelijke instrumentarium voor het verruimen van bestemmingen)