'Aanpak mismatch woningmarkt provincie Utrecht'

In samenwerking met Sanner Vastgoed faciliteert StratAct de Provincie Utrecht bij het doorbreken van de mismatch tussen vraag en aanbod van wonen in de Provincie Utrecht tot aan 2028.

In geheel Nederland, maar juist ook in de Provincie Utrecht zien we een mismatch tussen de vraag en het aanbod van woningen. Zowel voor wat betreft het aantallen woningen, als de kwaliteit van de woningen die niet helemaal voldoet aan wat consumenten eigenlijk willen (o.a. woningtype, betaalbaarheid, woonmilieu). De Provincie Utrecht staat samen met de gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties voor de uitdaging om de mismatch te doorbreken en met elkaar een aanpak uit te werken die leidt tot versnelling en optimalisering en realisatie van de woningbouwopgave. 

Uitgangspunten

  • Oplossingen en de totaal aanpak moeten bijdragen aan versnelling en een betere aansluiting van het woningaanbod op de vraag.
  • Woningbouw en de uitbreiding ervan vindt voor 80% plaats binnen de zogenoemde Rode contour (binnenstedelijk) en niet op nieuwbouwlocaties.
  • De oplossingen / aanpak moeten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Hierbij wordt bovenstaande aanpak gehanteerd.