'Aanpak retail provincie Utrecht'

Utrecht

Voor de Provincie Utrecht hebben we medio 2016 een voorstel voor de aanpak van de Retail opgesteld. Deze aanpak kent 5 stappen.

Stap 1 – Retail Analyse opstellen voor/met Provincie Utrecht in samenwerking met gemeenten en marktpartijen Uitwerken van de analyse (incl. planvoorraad, leegstand, etc.), de ambitie, de doelstellingen en de mogelijke instrumenten en rol van de Provincie Utrecht.

Stap 2 – Werksessies met de ambtenaren van elke gemeente Hierin gaan we in groepen kijken naar de specifieke retail kenmerken per gemeente en clusteren afhankelijk van leegstand / type winkelgebied / mogelijkheden voor groei en grootte verzorgingsgebied.

Stap 3 - Met Kopgroep criteria vaststellen kansrijk en kansarme winkelgebieden en verder uitwerken 

Stap 4 – Platform

  • 1. Delen indeling van de winkelgebieden: kansrijk en kansarm
  • 2. Delen best practices
    – aanpak van winkelgebieden kansarm en kansrijk.
    - met sprekers uit deze gebieden.
  • 3. Vaststellen welke gebieden/gemeenten pilot worden: minimaal 3 pilots.

Stap 5 – Uitvoeren pilots

Stap 6 - Input voor ontwikkelen Provinciale Retailvisie