'AMERSFOORT CENTRAAL'

Amersfoort

Het Stationsgebied in Amersfoort heeft te kampen met leegstand en is geen aansprekende entree van de stad. Er is een kerngroep gevormd door een groep ondernemers en de gemeente, die nu samen het voortouw nemen om dit te veranderen. 

Belangrijkste problemen en uitdagingen:

 • De aantrekkelijkheid van het gebied zelf – het stationsplein is weinig uitnodigend.
 • Leegstand van een aantal grote kantoren
 • Geen duidelijk en positief imago
 • Kansen voor Smart City en Smart Mobility
 • Kansen voor een experience center van bijv. KPN en Friesland Campina op plintniveau.
 • Aantrekken van detailhandel en horeca.
 • Kansen voor wonen

Wat wordt er al gedaan:

 • Aanleg van een parkeerkelder voor fietsen – om deze van het stationsplein af te krijgen.
 • Plannen voor het busplein.
 • Plannen voor de aangepaste route naar de stad
 • Wateropslag
 • City marketing

De eerste stap is een totaalplan met de stakeholders om te komen tot een 'Plan to Act'.