'Avenue 2 | Mijn groene loper'

Maastricht

De gestapelde tunnel

Avenue2 heeft gekozen voor een bijzonder vormgegeven tunnel. Niet één met alle rijbanen náást elkaar, maar één met 2 x 2 tunnelbuizen bóven elkaar, in gestapelde vorm. Daardoor wordt de tunnel niet breder dan de huidige A2, maar kan hij wel veel meer verkeer aan. Bóven de grond biedt dat een zee van mogelijkheden: meer ruimte, veiligheid en leefkwaliteit voor mens, flora en fauna.

Het tunneltracé loopt van knooppunt Geusselt tot het Europaplein en beslaat circa twee kilometer. Doordat de tunnel uit vier aparte buizen bestaat, is de verkeersdoorstroming optimaal. De tunnel scheidt bestemmings- verkeer van doorgaand verkeer, zodat in de tunnel minder rijstrookwisselingen plaats- vinden.

De groene loper

De Groene Loper is het kloppend hart van het plan van Avenue2. Volgens het consortium verdient de invulling van de ruimte bovenop de tunnel niet alleen een stedelijke benadering als een boulevard voor verkeer, maar veel meer ook een landschappelijke benadering als een laan om te vertoeven. Met de Groene Loper verandert Avenue2 de huidige A2-zone in een verbindende ruimte voor de stad. Bovendien rolt hij verder uit dan alleen de ruimte bovenop de tunnel: de loper slingert van noord naar zuid door de stad. De route krijgt een groen karakter door de aanplant van duizenden lindebomen, in vier tot acht rijen naast elkaar. Zo krijgt de laan allure en een passende sfeer die rust, ruimte en levendigheid ademt.