'DEVELOPMENT NETWORK UTRECHT'

Utrecht

In november 2015 en maart 2016 zijn er twee co-designsessies over de Ruimtelijke Strategie van Utrecht geweest. Deze sessies krijgen een structureel vervolg in de vorm van het Development Network Utrecht (DNU).

De gemeente Utrecht groeit de komende jaren met zo’n 5.000 inwoners per jaar naar circa 400.000 inwoners in 2030. Het college verbindt aan deze groei kwaliteitsvoorwaarden die garant moeten staan voor een gezonde groei van de stad. Deze opgave kan en wil het college niet alleen oppakken, maar in samenwerking met haar burgers en partijen die vanuit hun professie invulling geven aan de groei van de stad. Met een selectie van partijen die betrokken zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad start Utrecht daarom graag het Development Network Utrecht (DNU).

Kansrijke producten en nieuwe samenwerking

Met het DNU wil Utrecht via kennisontwikkeling en -uitwisseling komen tot kansrijke producten, procesverbeteringen en nieuwe samenwerkingsvormen die bijdragen aan de gezamenlijke ambities uit de Ruimtelijke Strategie die onlangs door het college van de gemeente Utrecht is vastgesteld.

De bijeenkomsten worden voorbereid door een agendacommissie en een onafhankelijk voorzitter, Rob de Jong van Stratact.