'Feyenoord City'

Rotterdam

Feyenoord City is een gezamenlijk initiatief van Feyenoord Rotterdam N.V. en Stadion Feijenoord N.V. Met de realisatie wordt in 2019 een start gemaakt.

Voor die tijd vinden allerlei voorbereidingen plaats zoals het verplaatsen van bestaande bedrijven en het bouw- en woonrijp maken van de gronden. Eén van de eerste projecten is de bouw van het Nieuwe Stadion. De herontwikkeling van De Kuip volgt direct daarna. De ontwikkeling van het overige gebied gaat dan nog circa tien jaar door.

Feyenoord werkt aan Feyenoord City in samenwerking met de gemeente Rotterdam. De ontwikkeling sluit aan op de wensen en de plannen die de gemeente heeft voor dit deel van Rotterdam-Zuid. In 2016 zijn de toekomstige functies van het gebied waarbinnen Feyenoord City valt, vastgelegd in de Gebiedsvisie Stadionpark:

 • sport- en vrijetijdsgebied
 • onderdeel van Rotterdam woonstad
 • economische motor
 • mobiliteitsknoop

Inmiddels is er een Consortium geselecteerd, bestaande uit Heijmans, Provast en Syntrus Achmea, dat beoogd is de plannen voor de gebiedsontwikkeling te gaan uitwerken en in ontwikkeling en realisatie te nemen. Het programma betreft:

 • 179.700 m2 woningen
 • 24.500 m2 entertainment
 • 14.750 hotel
 • 14.300 leisure/retail
 • 6.450 m2 horeca micro/brewery
 • 5.000 m2 atletiek
 • 4.800 sport experience/museum
 • 4.000 m2 broedplaats/sportslab
 • 1.000 m2 gezondheidscentrum

StratAct werkt namens het Consortium aan dit project.

Persbericht juli 2018:

Beoogd ontwikkelconsortium Feyenoord City geselecteerd

6 JULI 2018 - NIEUWSBERICHT

Stadion Feijenoord en de gemeente Rotterdam hebben na een intensief en zorgvuldig selectietraject gezamenlijk besloten exclusieve vervolggesprekken te voeren met een ontwikkelconsortium bestaande uit Provast, Heijmans en Syntrus Achmea over de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Rondom het beoogde nieuwe stadion worden zij verantwoordelijk voor de realisatie van het gebied. Daartoe wordt op korte termijn een stichting opgericht, waarin het beoogde consortium bij een finaal akkoord zal participeren.M.

Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

De activiteiten van het ontwikkelconsortium omvatten het verwerven van de benodigde gronden, het bouwrijp maken, het aanleggen van de buitenruimte en het (laten) ontwikkelen van het vastgoedprogramma uit het Masterplan van de eerste fase Feyenoord City rondom het nieuwe stadion. In de eerste fase worden minimaal 750 woningen gebouwd, een hotel en wellnesscentrum, een commercieel programma en parkeerfaciliteiten rondom het nieuwe stadion

Het beoogde ontwikkelconsortium is geselecteerd na een traject waarin vele marktpartijen hun interesse hebben getoond. Uiteindelijk hebben drie consortia een voorstel ingediend. De keuze voor het ontwikkelconsortium is, in overeenstemming met het raadsbesluit van 11 mei 2017 en de daarbij behorende voorwaarde in het Position Paper, door Stadion Feijenoord en de gemeente gezamenlijk gemaakt.

Ontwikkeling van het nieuwe stadion volgt separaat proces

Het stadion zelf is één van de vastgoedprogramma’s van de eerste fase en zal worden ontwikkeld door Stadion Feijenoord. De voorbereidingen daarvan, inclusief de eerste fase van de selectie van een bouwconsortium, zijn volop gaande.