'GEMEENTE UTRECHT: RUIMTELIJKE STRATEGIE UTRECHT'

Utrecht

De gemeente Utrecht heeft in 2015 een nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) uitgewerkt.

Het proces dat hiervoor doorlopen is omvat een viertal onderdelen:

 • Nadere uitwerking
 • Gesprek met de stad
 • Investeringsstrategie
 • Bestuurlijke besluitvorming

Het beoogde resultaat was een herziene Ruimtelijke Strategie eind 2015 en een bijbehorende investeringsstrategie bij de Voorjaarsnota 2016.

StratAct heeft de interactie met marktpartijen voor input op de RSU gefaciliteerd.

Kernboodschap van het College bij gesprekken met (partijen in) de stad is:

“De onontkoombare groei van Utrecht naar (meer dan) 400.000 inwoners is een kans bij het realiseren van een gezonde stedelijke ontwikkeling”

Thema’s van de NRSU daarbij zijn:

 • Gezonde leefomgeving
 • De stad als ontmoetingsplaats
 • Groei door inbreiding
 • Systeemsprong in bereikbaarheid
 • Diversiteit door keuzes en maatwerk
 • Kwaliteit van de openbare ruimte
 • Omgevingswijzer en Duurzaamheid (energie, klimaat, efficiency)
 • Focus bij ontwikkeling economie
 • De stad doet mee bij het verzilveren van kansen