'Haalbaarheidsonderzoek het Rond Houten'

Houten

In de tweede helft van 2017 is in samenwerking tussen Altera, Viveste, de gemeente Houten en de Provincie Utrecht gewerkt aan een Kansenkaart het Rond met een Uitvoeringsagenda. Deze is in januari 2018 vastgesteld door de betrokken partijen. en begin februari is er gesproken over de vervolgstappen.

Parallel aan dit proces heeft er in opdracht van de Gemeente Houten een Stedenbouwkundige Verkenning Houten plaatsgevonden, waarbij meerdere scenario’s voor de toekomst van Houten zijn verkend met toekomstige woningbouwvarianten. In al deze varianten wordt uitgegaan van het verdichten met woningen in het gebied Het Rond.

Om tot een verdere integrale uitwerking van de Kansenkaart Het Rond te komen, hebben Altera, Viveste en de gemeente Houten mede in het kader van de 100 dagen Challenge van de Provincie Utrecht een verder haalbaarheidsonderzoek verricht naar de verdichtingsmogelijkheden van het Rond in Houten.

StratAct heeft hierbij het proces begeleid en de sessies geleid.