'Haalbaarheidsonderzoek NPRZ Vogelbuurt'

Rotterdam

Op 27 november 2017 is de Coalitieovereenkomst NPRZ getekend door marktpartijen, woningcorporaties en de Gemeente Rotterdam. Hierin is afgesproken dat partijen gezamenlijk als eerste in de Vogelbuurt aan de slag gaan. Partijen hebben naar elkaar de intentie uitgesproken hun inzet te richten op een structurele samenwerking en langdurige betrokkenheid, waarbij partijen optimaal van elkaars specifieke kennis en kunde profiteren, zodanig dat zij bij het realiseren van de doelstellingen van het NPRZ complementair aan elkaar zullen zijn en als gevolg van de samenwerking synergie realiseren.

Na een zorgvuldige briefing en selectie is West 8 in januari 2018 door Amvest, Syntrus Achmea, Dura Vermeer, Heijmans en Era Contour in samenwerking met de Gemeente Rotterdam geselecteerd om een visie te ontwikkelen voor de Vogelbuurt en zijn de marktpartijen in samenwerking met de Gemeente Rotterdam aan de slag gegaan.

Er is inmiddels een concept ontwikkelvisie opgesteld door West 8 in opdracht van de marktpartijen in samenwerking met de Gemeente Rotterdam. Er is een doelgroepenanalyse uitgevoerd en er zijn marktanalyses in samenwerking met makelaars gemaakt. Tevens is er een verwervingsaanpak ontwikkeld met een eerste aanzet voor het opzetten van een fonds.

StratAct begeleidt het proces namens de marktpartijen.