'Hart voor de Binnenstad'

Roosendaal

Roosendaal is één van de eerste gemeenten, die de leegstand in de binnenstad serieus aanpakt. Onder leiding van Riek Bakker en samen met een brede groep van betrokken partijen en mensen is er een aansprekende visie ontwikkeld: ‘Roosendaal gezonde stad’, en in 2014 door de gemeenteraad aangenomen.
Begin 2015 hebben Rob en Samantha als binnenstadsdirectie het ‘stokje overgenomen’ van Riek Bakker, om deze visie ook daadwerkelijk ten uitvoer te brengen samen met alle betrokken partijen: binnenstadsbestuur, gemeente, ondernemers en particuliere initiatiefnemers.

Er wordt gewerkt aan een brede aanpak: variërend van het herontwikkelen van bestaand vastgoed: pleinen en particuliere investeringsinitiatieven, adviseren over parkeerbeleid, organiseren van het compacter maken van de binnenstad tot en met concreet invulling geven aan Smart Retail initiatieven om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor de consument.