'Kansenkaart Retail - Het Rond '

Houten

Houten heeft te maken met toenemende leegstand van winkels en de uitdaging om retail vierkante meters uit de markt te nemen en daarmee het winkelgebied te verkleinen met als resultaat een compacter en aantrekkelijker winkelgebied. Zowel Altera, gemeente Houten als de Provincie Utrecht hebben uitgesproken te willen investeren in het centrum van Houten. De druk op de woningmarkt biedt kansen om winkels te gaan transformeren naar woningen. 

De gemeente Houten heeft de retailvisie en de woonvisie vastgesteld en Altera is fors aan het investeren in haar eigen vastgoed en een deel van de openbare ruimte. Viveste is de derde belangrijke speler in het centrum met vooral woningen en winkels in de plint.

StratAct is in Q2 van 2017 gevraagd dit proces te faciliteren en de volgende vragen te beantwoorden en een kansenkaart te ontwikkelen:

  • Welke gebieden / panden zich lenen voor transformatie?
  • Welke ondernemers eventueel actief benaderd kunnen worden voor verplaatsing?
  • Welke mogelijke type woningen kunnen worden gerealiseerd?
  • Welke doelgroepen willen en kunnen we ons op richten?
  • Welke aanpassingen zijn er dan stedenbouwkundig nodig?
  • Welke ontwikkelingen / mogelijke functies zijn niet gewenst? 

Hierbij wordt de volgende aanpak gehanteerd:

Proces Houten