'KANTOREN TRANSFORMATIE ROTTERDAM'

Rotterdam

Op 13 april 2011 is door de gemeente Rotterdam en 23 marktpartijen (uit het ‘platform marktsector’) het Convenant Aanpak Kantorenleegstand gesloten. Het convenant liep tot 2015 en in maart 2015 is de gemeente gestart met de evaluatie van de aanpak door de TU Delft. In september en oktober 2015 zijn er verschillende sessies georganiseerd waarbij de bevindingen uit de evaluatie en de opgave voor de toekomst centraal stonden. Om de samenwerking tussen gemeente en marktpartijen komende jaren verder te optimaliseren zijn in november speerpunten vastgesteld.

Op 10 december 2015 zijn deze tijdens het Transformatiecongres Rotterdam gepresenteerd en vastgelegd in het boekje ‘ De Nieuwe Transformatie Aanpak Kantoren – Rotterdam’ 2016 -2020. Deze speerpunten zijn over een periode van 4 maanden in verschillende werksessies uitgewerkt tot een nieuw convenant, dat is ondertekend op de PROVADA 2016. Dit proces is begeleid door StratAct.