'Pilot organisatie Vitaal Centrum Zeist'

Zeist

De gemeente Zeist heeft aangegeven, graag te willen komen tot een nieuwe organisatie Vitaal Centrum, waarin de onderstaande stakeholders zijn vertegenwoordigd en effectief met elkaar samenwerken:

  • ondernemers (centrummanagement)
  • vastgoedeigenaren
  • retail / detailhandel ondernemers
  • horeca ondernemers
  • bewoners (in beperkte mate)
  • gemeente

De Provincie Utrecht wil de gemeente Zeist hierbij graag ondersteunen door inzet van een ‘gebiedsregisseur’ voor een korte interventie. StratAct is oktober 2016 gevraagd de rol van ‘gebiedsregisseur’ in te vullen. 

Middels interviews en 2 CoDesign Sessies is dit gelukt en begin 2017 “opgeleverd”.