Referenties

OPDRACHTGEVERS

De opdrachtgevers van StratAct zijn marktpartijen, zoals ontwikkelaars, woningcorporaties, retailers, beleggers en bouwers, alsook provincies en gemeenten. Soms is één partij opdrachtgever, vaak ook meerdere partijen gezamenlijk en soms is er sprake van publiek privaat opdrachtgeverschap.