StratAct

Rob en Samantha richten zich met StratAct op strategische, integrale multifunctionele projecten in de stedelijke omgeving. StratAct faciliteert marktpartijen en overheden bij het bepalen en implementeren van nieuwe (vastgoed)strategieën.

StratAct wil met stakeholders komen tot een gedragen strategie en zorgen dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarom ook wil StratAct de verantwoordelijkheid dragen voor de benodigde acties.

StratAct committeert zich langdurig aan deze processen, waar interactieve co-design sessies en andere bewezen methodes de basis vormen en neemt daarbij een actieve voortrekkers rol in.

Strategy into Action

Voor steden en bedrijven, die inspelen op de nieuwe marktomstandigheden, liggen er veel kansen. Door bijvoorbeeld te werken met slimme, klantgerichte concepten en de focus te verleggen naar nieuwe (her)ontwikkelingsopgaven.

StratAct speelt hier op in. StratAct begeleidt bedrijven en overheden bij hun strategische projecten en hun organisaties bij het resultaatgericht reageren op de nieuwe werkelijkheid. Een stedelijke omgeving waar het gebruik intensiever wordt. Dat vraagt om strategie èn actie.