Disclaimer

DISCLAIMER

 

StratAct spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. StratAct behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

 

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt StratAct geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan StratAct geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

 

StratAct garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Bij de informatie en adviezen op deze site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De verstrekte informatie is derhalve uitsluitend indicatief. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ideeën of adviezen verstrekt door of namens StratAct danwel de gevolgen daarvan.

 

StratAct aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarvan of waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.