Wij werken aan

Wij werken dagelijks mee aan uiteenlopende projecten. Van kortlopende haalbaarheidsonderzoeken tot meerjarige gebiedsontwikkelingstrajecten, van een platformvoorzitterschap tot sessiebegeleiding. Daarbij leveren wij maatwerk en denken we mee in verschillende projectfasen. We zorgen voor een breed gedragen strategie en de implementatie die leidt tot actie.

+

Gebiedsontwikkeling

Feyenoord City

Rotterdam

 

Een ambitieus ontwikkelingsproject op Rotterdam Zuid, waar een leidende rol is vervuld als bestuurder voor planvorming en communicatie.

Lees meer

Groene Loper

Maastricht

 

Er is gezorgd voor de algehele ontwikkeling van een levendig en groen nieuw stadsdeel in Maastricht, waar bijna 1200 nieuwe woningen zijn gerealiseerd.

Lees meer

Bekijk onze
projecten

Projecten

Entreegebied

Kinderdijk

 

Het volledige ontwikkelingstraject van het entreegebied van Kinderdijk is begeleid, vanaf de visie tot aan de uitwerking ervan in het bestemmingsplan.

Lees meer

The Post

Rotterdam

 

Stakeholdermanagement heeft verschillende partijen samengebracht in het project van het historische postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam.

Lees meer

Paleis Raadhuis

Tilburg

 

Als projectleider is middels scenariostudie, uitwerking van concept en het opstellen van een haalbaar plan, de invulling van Het Paleis tot stand gekomen

Lees meer

Vijfde Dorp

Zuidplas

 

Voor de ontwikkeling van Zuidplas zijn samenwerkingen bereikt en versterkt door onze rol als facilitator.

Lees meer

Bekijk onze
binnenstedelijke
projecten

Platforms

PMZ

Zoetermeer

 

Als regisseur van de binnenstad zetten we ideeën en reflecties om in concrete acties. Hierdoor is een inspirerend gebied ontstaan.

Lees meer

Bekijk onze
gebiedsontwikkelingen

Binnensteden

Binnenstad

Tilburg

 

Als voorzitter en betrokkene bij het ontstaan van PMZ, wordt ervoor gezorgd dat partijen elkaar beter begrijpen, positief beïnvloeden en daardoor beter samenwerken.

Lees meer

Bekijk onze
platformprojecten

Wij werken oa voor