Vijfde Dorp

 

In het midden van de gemeente Zuidplas ligt de Zuidplaspolder, een voormalig groot meer dat in 1840 volledig werd drooggelegd voor meer landbouwgrond. Deze polder ligt tussen de bestaande dorpen Zevenhuizen, Moordrecht, Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. Over een paar jaar is dit het nieuwe Vijfde Dorp van de gemeente Zuidplas.

  • 8.000 woningen
  • 10.000 m2 commercieel en maatschappelijk vastgoed
  • Facilitator: StratAct
  • Gebiedsontwikkeling: gemeente Zuidplas
  • Deelgebiedontwikkelaar: GOM (AM, Amvest, ASR, Heijmans Vastgoed, Woonbron)
  • Ontwerper: Kuiper Compagnons

Het Rijk wees de gemeente Zuidplas in 2004 aan als ontwikkellocatie voor woningbouw vanwege de grote vraag naar met name betaalbare huur- en koopwoningen. De afgelopen jaren is vooral gekeken naar uitbreiding van de bestaande dorpen, maar dat is niet genoeg. Daarom is in 2019, samen met betrokkenen, de concept-ontwikkelvisie voor de Zuidplaspolder opgesteld. Daarin staan alle uitgangspunten en ambities beschreven. De concept-ontwikkelvisie is ‘slechts’ een verhaal op hoofdlijnen zonder gedetailleerde of uitgewerkte strategie. Dit alles heeft geleid tot het ‘Masterplan Middengebied Zuidplaspolder’.

De marktpartijen AM, Amvest, Heijmans Vastgoed, ASR en Woonbron, hebben een belangrijke grondpositie en zijn gebundeld in de GOM. De gemeente Zuidplas en de GOM hebben StratAct gevraagd om de partijen te helpen tot overeenstemming te komen over de verdere samenwerking. In meerdere sessies is er gezorgd voor een wederzijds begrip en vertrouwen, waarna deze overeenstemming is bereikt.