PMZ Zoetermeer

 

Gemeente Zoetermeer wil haar stad voor alle (woning)doelgroepen vitaal en levendig houden. Om dit te bereiken is het Stadsbouwakkoord opgesteld en gesloten in de eerste PMZ-sessie op 24 maart 2021. Het PMZ (Permanente Marktdialoog Zoetermeer) is een netwerk- en kennisplatform van betrokken vastgoedontwikkelaars, bouwers, beleggers, woningcorporaties en de gemeente bij de gebiedsontwikkelingen in Zoetermeer. Zij committeren zich aan gezamenlijke inspanningen voor een jaarlijkse gemiddelde netto bouwproductie van 700 tot 1.000 woningen.

StratAct was betrokken bij het ontstaan van PMZ. Hierbij is het format en de invulling bepaald. Rob de Jong is sinds 2021 voorzitter van het platform en zorgt ervoor dat partijen elkaar beter begrijpen, positief beïnvloeden en daardoor beter samenwerken.

Het doel van dit het platform is om elkaar positief te beïnvloeden op het proces, de inhoud, besluitvorming, voortgang en het beleid op basis van het Stadsbouwakkoord en via interactieve sessies. Inmiddels is er in 2022 een nieuw college aangetreden met een coalitieakkoord dat doorbouwt op de Visie 2040 die in januari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.